2019-2020 Kısmi Zamanlı İş Başvurusu Duyurusu

KISMİ ZAMANLI BAŞVURU DUYURUSU

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Kısmi Zamanlı başvurularına müracaat etmek isteyen öğrencilerimiz, ekte sunulan listedeki yazılı kriterlere dikkat ederek, 25.10.2019 tarihine kadar ekte sunulan formu eksiksiz doldurarak öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan
veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları
taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde
çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı

Yükseköğretim Kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak.

b)  Disiplin cezası almamış olmak,

c)  Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak. (Kendi

çalışmasından ötürü herhangi bir geliri ya da Sosyal güvencesi olan öğrenciler Kısmi Zamanlı

olarak çalıştırılamaz)

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye

aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

g) Üniversitemizce verilen yemek bursundan faydalanmıyor olmak.

 

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız (PDF).