Bölümler

Beden Eğt. ve Spor Bölümü Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ
   
Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN
   
Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kemal BAYTEMİR
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÇELEN
   
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Mehmet TOY
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet TOY
Matematik  Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin DEMİR
   
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mehmet YİĞİT
   
Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Salih DEĞİRMENCİ
   
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Betül Bal Gezegin
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Betül Bal Gezegin