Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

01_beden

Bu Programda lisans eğitimi 2006 yılından itibaren yapılmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda mezun veren programda 1 Prof, 3 Yrd. Doç, 4 Öğretim görevlisi ve 2 Arş. görevlisi mevcuttur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerini yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim, Orta öğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonunda görev alabilirler. Programda hareket ve antrenman, sporda psiko-sosyal alanlar ile spor yöneticiliği ve spor bilimlerinde teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.