Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Pdr _bolum

Eğitim Bilimleri Bölümü 2008 yılında Amasya Üniversitesinde kuruldu. Eğitim Bilimleri Bölümünde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık unvanı verilmektedir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 not ortalaması elde eden öğrencilere REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK alanında lisans diploması verilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans diploması elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC ortalama ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ortalamayı elde etmiş olmak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD'nın öncelikli amacı alanı ile ilgili profesyonel tutum ve davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu anlamda, bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik yeterlilikleri geliştirmekte önemsenmektedir.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (Proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı % 40, (yarıyıl içi çalışmanın katkısı vizeye bağlı olarak %10 veya %20) ve yarı yıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Bölümümüzde mezuniyet için ayrıca bir başarı ya da yetenek sınavı yapılmamaktadır. Öğrencinin dört yıl boyunca sorumlu olduğu derslerden girdiği sınavları geçmesi mezun olması için yeterlidir.

Mezun olan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan KPSS sınavı neticesine göre devlet kadrolarında istihdam edilme şansına sahiptir. Bununla beraber mezunlarımız psikolojik danışman olarak kendi imkanları ile iş bulabilmektedirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli puan almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.