Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Fen

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Programı Fen ve Teknoloji öğretmeni yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kuruldu. Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçedir.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Programının temel amacı; öğrencilere, fen bilgisi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Bu nedenle bu programdan mezun olan öğrencilerin öğretime yönelik olumlu tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan, mesleki gelişimleri için alanıyla ilgili yenilikleri takip eden ve kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine iyi bir örnek olan bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalımızda öğrencilerimizin yararlanabileceği kütüphane, fen laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Sınıflarımızda bilgisayar ve projeksiyon cihazları mevcuttur.