Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Turkce

Günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları rol sürekli değişim göstermekte ve önem kazanmaktadır ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır. Türkçe Eğitimi Bölümü, Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması kapsamında 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur.

 Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Türkçe Öğretmenliği zorunlu müfredat programında yer alan İngilizce dersi için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi öğrenme sürecini tamamlayan ya da tamamladığını düşünen öğrenciler, açılan bu sınava girerek; başarılı olanlar ilgili ders ve sınavlarından muaf olurlar.

Üniversitemizde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu, ara sınav notunun yüzde kırkı ile yarı yıl / yıl sonu sınavından alınan notun yüzde altmışının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, yarı yıl / yıl sonu sınav notunun en az elli, başarı notunun en az altmış olması gerekir.  

Azami eğitim süresinde mezun olmayan öğrencilerin devam şartını yerine getirerek girmiş oldukları yarı yıl / yıl sonu / bütünleme sınavları ile tek ders sınavlarından yüz üzerinden altmış not ve üzeri alanlar başarılı sayılır. Yarı yıl ortalaması, öğrencinin o dönem aldığı derslere ait notların derslerin kredileriyle çarpımları sonucu elde edilen notların toplamının alınan derslere ait kredi toplamına bölümü ile bulunur.

Yukarıdaki gereklilikleri ve alınması gereken geçer not toplamlarını tutturan öğrenciler, TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ünvanıyla mezun olmaya hak kazanırlar.  

Mezunlarımız yurt içindeki üniversitelerde Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanlarında; yurt dışında da Program Geliştirme ve muadil alanlarda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler.