Ödev - Proje Değerlendirme Listesi

NOT: Öğrencilerimizin önemli bir kısmının yurtlarından ayrılmış olması, seyahat imkânları, psikolojik durumları ve derse uyum sağlayabilmenin sosyal koşullarının hazır olup olmaması gibi etkenlerin yanı sıra aynı zamanda eğitim öğretim süreçlerinin büyük kısmının dijital imkânlarla yürütülüyor olması ve yeniden örgün öğretime döndürülmesinin zorlukları gibi hususların da göz önüne alınarak Ara Sınavların ve Yarıyıl sonu sınavlarının online olarak yapılacağı duyurulmuştu.

Program, öğretim elemanı ve ders bazında online sınav yapılacak dersler ve uygulamalı derslerde verilen ödevlerin ara sınavlara etkisi aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

ÖDEV - PROJE DEĞERLENDİRME LİSTESİ