Akademik Personel

Ad Soyad : Faruk Aylar
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : farukaylar@gmail.com
Dahili : 3335
Oda No :

 

Adı Soyadı     

:

FARUK AYLAR

Çalıştığı Kurum

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Bilim Alanı     

:

COĞRAFYA

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora

(1996-17 Mart 2006)

:

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (DR)

Tez Adı: Coğrafya Eğitiminde Alan Çalışmalarına Bir Örnek: Budaközü Çayı Havzası’nın Fiziki Coğrafyası (2006).

Tez Danışmanı: ASIM ÇOBAN

 

Yüksek Lisans

(1993-12 Eylül 1996)

:

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/COĞRAFYA (YL)

Tez Adı: Değirmendere I ile Engiz Çayı Arası Kıyı Kesiminin Jeomorfolojisi (1996)

Tez Danışmanı: ALİ UZUN

 

Lisans

(1989-01 Temmuz 1993)

:

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

 

GÖREVLER

Doktor Öğretim Üyesi

(2008)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Öğretim Görevlisi

(1998-2008)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Araştırma Görevlisi

(1996-1998)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Araştırma Görevlisi

(1993-1996)

:

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ COĞRAFYA (YL)

 

İDARİ GÖREVLER

Dekan Yardımcısı

(2015-2019)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Farabi Kurum Koordinatörü

(2011)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK

Bölüm Başkanlığı

(2010-2015)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/ENFORMATİK BÖLÜMÜ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

(2013-2013)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK

Anabilim Dalı Başkanlığı

(2009-2012)

:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

AKADEMİK FAALİYETLER

ULUSAL MAKALELER

 1. AYLAR FARUK, ÇOBAN ASIM (2006). İncesu Yarmavadisi (Çorum-Ortaköy). Marmara Coğrafya Dergisi, 14, 121-136.
 2. ÇOBAN ASIM, AYLAR FARUK (2006). İnegöl Dağı’nın Fiziki Coğrafya Özellikleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 14, 29-60.
 3. AYLAR FARUK (2006). Değirmendere I ile Engiz Çayı Arası Kıyı Kesiminin Jeomorfolojik Özellikleri, 13, 67-94.
 4. AYLAR FARUK (2007). Budaközü Çayı Havzası Topraklarının Genel Özellikleri ve Başlıca Sorunları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 318-337.
 5. AYLAR FARUK (2009). Hamamözü İlçesinde Yükselti Basamaklarına Göre Kırsal Nüfus Dağılışı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 269-279.
 6. AYLAR FARUK, AKSİN ALPAY (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma Amasya Örneği, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 299-313.
 7. AYLAR FARUK (2015). Orta Çekerek Havzası’nda Çekerek İlçe Merkezi İle İncesi Köyü Arasında Kalan Boğazların Morfolojik Özellikleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 204-227.
 8. AYLAR FARUK, ÇOBAN ASIM (2004). Baraklı Çağlayanı (Taşova-Amasya). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3), 365-381.
 9. ÇEKİN RESÜL, AYLAR FARUK, ÇEBİ MEHMET, ÖZTÜRK MEHMET ERTUĞRUL (2008). Spor Turizmi: Amasya’da Oryantiring Sporuna Uygun Alanların Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama Örneği İnegöl Dağı. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, 54-64.
 10. ÇOBAN ASIM, AYLAR FARUK (2009). Türkiye’de Yarma Vadilerin (Boğazların) Denizel Etkilerin İç Kesimlere Geçişindeki Rolüne Bir Örnek: Yeşilırmak Yarma Vadisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 173-186.
 11. AYLAR FARUK, ÇOBAN ASIM (2006). Amasya’da Şehirleşmeye Bağlı Ortaya Çıkan Çevre sorunları ve Çözüm Önerileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 137-163.
 12. AYLAR FARUK (2014). Orta Karadeniz’de Yeni Gelişen Bir Termal Turizm Merkezi: Gözlek Kaplıcası. Doğu Coğrafya Dergisi, 19 (32), 261-276.
 13. AYLAR FARUK, BOSTAN AHMET HAKAN (2017). Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz Yeterlilik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk-İslam Dünyası sosyal Bilgiler Dergisi, 4 (10), 313-327.
 14. UĞURLU FATİH, AYLAR FARUK (2017). Derleme Çalışması: Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Açımlayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Türk-İslam Dünyası sosyal Bilgiler Dergisi, 4 (10), 195-212.
 15. EVCİ NAGİHAN, AYLAR FARUK (2017). Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeyleri Öz-Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 44-58.
 16. EVCİ NAGİHAN, AYLAR FARUK (2017). Derleme: Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Sosyal Bilimler dergisi, 4 (10), 389-412.
 17. UĞURLU FATİH, AYLAR FARUK (2017). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Öğretmen Öz-Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 28-43.
 18. AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM, DİNÇER HASAN (2018). Küre Dağları’nın Devrekani ve Aydos Çayları Arasında Kalan Bölümünde Karstlaşma ve Karstik Şekiller. Doğu Coğrafya Dergisi 23 (39), 1-24.
 19. AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM, DİNÇER HASAN (2019). Medil (Köklü) Mağarası (Azdavay-Kastamonu) ve Turizm Açısından Önemi. Doğu Coğrafya Dergisi 24 (41), 15-38.
 20. ZEYBEK HALİL İBRAHİM, AYLAR FARUK, DİNÇER HASAN (2019). Kılıçlı Mağarası (Kastamonu) ve Turizm Açısından Önemi. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) 40, 1-28.

TÜRKÇE KİTAP VE BÖLÜM YAZARLIĞI

 1. Genel Coğrafya, Bölüm Adı: Harita Bilgisi (2007), AYLAR FARUK, LİSANS, Editör: YILMAZ ÖZER, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 176, ISBN: 978-99445611-6-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 2. Amasya İl Yıllığı, Bölüm Adı: Amasya’nın Genel Coğrafya Özellikleri (2007), AYLAR FARUK, UYUM AJANS, Editör: BAYRAM YAVUZ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 537, ISBN: 978-975-585-848-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 3. Coğrafyası Tarihi Kültürü ve Edebiyatıyla Çorum, Bölüm Adı: Çorum’un Genel Coğrafya Özellikleri (2009), AYLAR FARUK, ÇORUM VALİLİĞİ, Editör: BAYRAM YAVUZ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 420, ISBN: 978-605378017-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 4. Genel Coğrafya, Bölüm Adı: Dünya (2010), AYLAR FARUK, GÜNDÜZ, Editör: ŞAHİN CEMALETTİN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 260, ISBN: 978-605-5584-06-1, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 5. Genel Fiziki Coğrafya, Bölüm Adı: Buzul Topoğrafyası (2011), AYLAR FARUK, GANDAZ, Editör: ŞAHİN CEMALETTİN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 252, ISBN: 978-605-5584-05-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 6. Genel Fiziki Coğrafya, Bölüm Adı: Rüzgar Topoğrafyası (2011), AYLAR FARUK, GANDAZ, Editör: ŞAHİN CEMALETTİN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 252, ISBN: 978-605-5584-05-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 7. Genel Fiziki Coğrafya, Bölüm Adı: Akarsu Topoğrafyası (2011), AYLAR FARUK, GANDAZ, Editör: ŞAHİN CEMALETTİN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 252, ISBN: 978-605-5584-05-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 8. Türkiye Fiziki Coğrafyası, Bölüm Adı: Türkiye’nin Dağları (2015), AYLAR FARUK, PEGEM AKADEMİ, Editör: AKENGİN HAMZA, DÖLEK İSKENDER, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı:345, ISBN: 978-605-318-064-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 9. Geçmişten Günümüze Kadın ve Şehir II, Bölüm Adı: Samsun İlinde Kadın ve Suç Dağılımına Bir Bakış (2016), ZEYBEK HALİL İBRAHİM, UZUN ALİ, YILMAZ CEVDET, BAHADIR MUHAMMET, AYLAR FARUK, HATİPOĞLU İLTER KUTLU, DİNÇER HASAN, CANİK BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Editör: KÖSE OSMAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1464, ISBN: 978-605-83234-4-5, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 10. Geçmişten Günümüze Göç II, Bölüm Adı: Yakın Dönemde (2008-2015) Samsun’a Olan İç Göçlerin İller İtibari Dağılışı (2017), ZEYBEK HALİL İBRAHİM, UZUN ALİ, YILMAZ CEVDET, AYLAR FARUK, BAHADIR MUHAMMET, HATİPOĞLU İLTER KUTLU, DİNÇER HASAN, CANİK BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Editör: KÖSE OSMAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1031, ISBN: 978-605-81912-0-4, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 11. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt II, Bölüm Adı: Azdavay İlçesi Doğal Turistik Çekicilikleri Destinasyonuna Bir Katkı: Saray Şelalesi (2019), AYLAR FARUK, GECE AKADEMİ, Editör: ÇOBAN ORHAN, AĞACAKAYA SERPİL, KARAKOÇ ENDERHAN, KARASİOĞLU FEHMİ, ÇOBAN AYŞE, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 421, ISBN: 978-605-7631-15-2, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 12. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt I, Bölüm Adı: Delice Irmağı Aşağı Havzasında Monoklinal Yapıya Bağlı Oluşan Yer Şekilleri (2019), AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM, GECE AKADEMİ, Editör: DİNÇER, SAİT ERDAL-BOSTANCI, MUSTAFA-ÖZÇOBAN ERTAN Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 421, ISBN: 978-605-7631-15-2, Türkçe (Bilimsel Kitap).

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. AYLAR FARUK (2007). Budaközü Çayı Havzası’nın Doğal Bitki Örtüsü. Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 2, 714-767. (Tam Metin Bildiri).
 2. ÇOBAN ASIM, AYLAR FARUK (2008). Giresun İli İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyleri Üzerinde Coğrafi Faktörlerin Etkisi. Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2, 408-423. (Tam Metin Bildiri).
 3. AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM (2018). Çorum İli Doğal Turistik Çekicilikleri Destinasyonuna Bir Katkı: Susuz (Güm Güm) Şelalesi. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 382-400. (Tam Metin Bildiri).
 4. ZEYBEK HALİL İBRAHİM, AYLAR FARUK, DİNÇER HASAN (2018). Kılıçlı Mağarası ve Kastamonu İli Mağara Turizmi Açısından Önemi. ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 165. (Özet Bildiri)
 5. AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM, DİNÇER HASAN (2018). Küre Dağları’nın Cide-Kurucaşile Arasında Kalan Bölümünde Karstlaşma ve Karstik Şekiller. ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 164. (Özet Bildiri).
 6. AKSİN ALPAY, AYLAR FARUK (2018). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orta Öğretim Coğrafya Konularının Öğretimine Etkisi. 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 173. (Özet Bildiri).
 7. AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM (2019). Jeomorfolojik Faktörlerin Amasya’da Kara Ulaşımına Etkisi. UCEK-2019 II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2019, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. (Tam Metin Bildiri).
 8. AYLAR FARUK, ZEYBEK HALİL İBRAHİM (2019). Merzifon (Amasya) İle Mecitözü (Çorum) İlçeleri Arasında Kalan Sahada Karstlaşma ve Karstik Şekiller. UCEK-2019 II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2019, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. (Tam Metin Bildiri).

 ULUSAL BİLDİRİLER

 1. AYLAR FARUK (2007) Amasya’nın Jeotermal Enerji Kaynakları Mevcut Durum ve Kullanım Olanakları. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, 1 (23), 989-1007). (Tam Metin Bildiri).
 2. ÇOBAN ASIM, AYLAR FARUK (2008). Merzifon’da Arazi Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar ve Bazı Öneriler. TÜCEUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 1, 109-121. (Tam Metin Bildiri).
 3. TURAL AZEM, AYLAR FARUK (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojiye karşı tutumlarının Belirlenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 426-427. (Özet Bildiri)

 ULUSAL DERGİLERDE HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK

 1. (2016) Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Hakemlik) Cilt:19, Sayı:36.
 2. (2017) Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hakemlik) Cilt: 6, Sayı:2.
 3. (2017) Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (Hakemlik) Cilt: 3, Sayı:1.
 4. (2019) Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik) Yıl:48, Sayı:221.

 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1. Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji temelli Doğa Eğitimi (TÜBİTAK PROJESİ). Görevi: YÜRÜTÜCÜ, Proje No: 110B002, Proje Başlangıcı: 20.06.2010- Proje Bitiş: 01.12.2010.
 2. Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji temelli Doğa Eğitimi-2013 (TÜBİTAK PROJESİ). Görevi: YÜRÜTÜCÜ, Proje No: 113B181, Proje Başlangıcı: 01.04.2013- Proje Bitiş: 15.12.2013.
 3. Basit Araç Gereçlerle Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri (TÜBİTAK, 21-26 Haziran 2010). Görevi: EĞİTMEN, Yürütücü: Metin ORBAY.
 4. Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adayları Örnekleminde Etkinlik Temelli Fen ve Doğa Etkinlikleri (TÜBİTAK, 07-12 Şubat 2011). Görevi: EĞİTMEN, Yürütücü: Metin ORBAY.
 5. Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması. (TÜBİTAK, 02-08 Şubat 2013). Görevi: EĞİTMEN, Yürütücü: Feda ÖNER.
 6. Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması. (TÜBİTAK, 16-22 Haziran 2013). Görevi: EĞİTMEN, Yürütücü: Feda ÖNER.
 7. Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi). Görevi: Eğitmen, Proje No:218B210, Proje Başlangıcı:25.06.2019-Proje Bitiş: 02.07.2019.
 8. Çekerek Yarma Vadisinde Uygulamalı Jeomorfoloji (2013). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-006, Görevi: YÜRÜTÜCÜ.
 9. Sungurlu ile Delice İlçeleri Arasındaki Monoklinal Yapılı sahada Uygulamalı Jeomorfoloji Araştırmaları (2015). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-13-013, Görevi: YÜRÜTÜCÜ.
 10. Ortaöğretim Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedogojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Analizi: Amasya İli Örneği (2015). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-14-038, Görevi: ARAŞTIRMACI.
 11. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalığa İlişkin Görüşleri (2017). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-17-0127,  Görevi: ARAŞTIRMACI.
 12. Küre Dağları’nın Cide-Kurucaşile Arasında Kalan Bölümünde Karstlaşma ve Karstik Şekiller (2017). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-17-126, Görevi: YÜRÜTÜCÜ.
 13. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ortaöğretim Coğrafya Konularının Öğretimine Etkisinin Değerlendirilmesi. (2018) (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-17-0140, Görevi: ARAŞTIRMACI.
 14. Kastamonu’nun Azdavay-Pınarbaşı-Şenpazar Arasında Kalan Bölümünde Karstlaşma ve Karstik Şekiller (2018). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-18-0165, Görevi: YÜRÜTÜCÜ.
 15. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (2018). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-18-0160, Görevi: ARAŞTIRMACI.
 16. Bartın ili Ulus İlçesi Kuzeyindeki Küre Dağları Üzerinde oluşan Karstik Şekiller ve Karstlaşmanın Gelişim Süreçleri (2019). (Amasya Üniversitesi (BAP) Bilimsel Araştırma Projesi). Proje No: SEB-BAP-1-0201, Görevi: YÜRÜTÜCÜ.

 TEZ DANIŞMANLIKLARI

 1. UĞURLU, FATİH. (2017). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Görevli Öğretmenlerin Kurslara Yönelik Öz-Algı Düzeylerinin İncelenmesi (Ordu İli Örneği). Amasya Üniversitesi, Tez No: 477552.
 2. EVCİ, NAGİHAN. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tükenmişlik Nedenlerine Yönelik Öz-Algı Düzeylerinin İncelenmesi (Amasya İli örneği). Amasya Üniversitesi, Tez No: 477553.
 3. TURAL, AZEM. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Okul Deneyimi Dersinin Öğretmenlik Mesleğine Etkisi.  Amasya Üniversitesi, Tez No: 517272.


EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (LİSANS)

 1. SBP 201- Türkiye Fiziki Coğrafyası
 2. SBP 201- Seçmeli I Jeomorfoloji
 3. SBP 303- Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 4. SBP 309- Ülkeler Coğrafyası
 5. SBP 216- Seçmeli II Coğrafya Terminolojisi ve Metodolojisi
 6. SBP 222- Seçmeli II Türkiye’nin Turizm Değerleri
 7. SBP 310- Siyasi Coğrafya
 8. FBP 308- Yer Bilimleri
 9. SBM 405- Okul Deneyimi
 10. SBM 404- Öğretmenlik Uygulaması

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (LİSANS)

 1. SBP 201- Türkiye Fiziki Coğrafyası
 2. SBP 201- Seçmeli I Jeomorfoloji
 3. SBP 303- Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 4. SBP 309- Ülkeler Coğrafyası
 5. SBP 216- Seçmeli II Coğrafya Terminolojisi ve Metodolojisi
 6. SBP 222- Seçmeli II Türkiye’nin Turizm Değerleri
 7. SBP 310- Siyasi Coğrafya
 8. FBP 308- Yer Bilimleri
 9. SBM 405- Okul Deneyimi
 10. SBM 404- Öğretmenlik Uygulaması

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (LİSANS)

 1. SBP 201- Türkiye Fiziki Coğrafyası
 2. SBP 201- Seçmeli I Jeomorfoloji
 3. SBP 303- Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 4. SBM 405- Okul Deneyimi
 5. SBM 404- Öğretmenlik Uygulaması

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (LİSANS)

 1. SBP 201- Türkiye Fiziki Coğrafyası
 2. SBP 201- Seçmeli I Jeomorfoloji
 3. SBP 303- Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 4. SBM 405- Okul Deneyimi
 5. SBM 404- Öğretmenlik Uygulaması

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (YÜKSEK LİSANS)

 1. USYSÖ70058- Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 2. SYSÖ70020- Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 3. SYSB72032- Okullarda Afet Yönetimi ve Eğitimi
 4. USYSÖ60000- Proje Danışmanlığı
 5. SYSÖ80000- Uzmanlık Alanı
 6. SYSB60000- Danışmanlık

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (YÜKSEK LİSANS)

 1. USYSÖ70058- Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 2. SYSÖ70020- Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 3. SYSB72032- Okullarda Afet Yönetimi ve Eğitimi
 4. USYSÖ60000- Proje Danışmanlığı
 5. SYSÖ80000- Uzmanlık Alanı
 6. SYSB60000- Danışmanlık

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı (YÜKSEK LİSANS)

 1. USYSÖ70058- Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 2. SYSÖ70020- Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
 3. SYSB72032- Okullarda Afet Yönetimi ve Eğitimi
 4. USYSÖ60000- Proje Danışmanlığı
 5. SYSÖ80000- Uzmanlık Alanı
 6. SYSB60000- Danışmanlık

 DİĞER HİZMETLER

 1. İnternational Learning Teaching And Educational Research Congress, 6-8 September 2018, Amasya/Turkey.
 2. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2015-2019) Toplam 4 Yıl.
 3. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-2012) Toplam 4 Yıl.
 4. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölüm Başkanlığı (2010-2015) Toplam 5 Yıl.
 5. Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kurum Koordinatörlüğü (2011-…..) Devam ediyor.