Akademik Personel

Ad Soyad : Hüseyin Demir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : huseyin.demir@amasya.edu.tr
Dahili : 3345
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matematik-Fizik

Atatürk Üniversitesi

1977

Y. Lisans

Matematik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1992

Doktora

Matematik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

“Regle yüzeyler için bazı karakterizasyonlar”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Danışman : Yrd.Doç.Dr. Mustafa çalışkan) 1992

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

“Bir diferensiyel-operatör denklem için sınır değer problemi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Danışman: Prof.Dr. Oktay Muhtarov) 1999

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

 Çarşamba Lisesi / Samsun

1978-1980

Öğretim Görevlisi  

 Bursa Eğitim Enstitüsü

1980-1984

Öğretmen

 İznik Lisesi / Bursa

1984-1986

Öğretmen

 Bafra Lisesi / Samsun

1986-1990

Öğretmen

 Ondokuz Mayıs Lisesi / Samsun

1990-1994

Öğr. Gör.

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi

1994-2000

Yrd. Doç. Dr.

 Ondokuz Mayıs Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

2000-2006

Yrd. Doç. Dr.

 Amasya üniversitesi Eğitim Fakültesi

2006-Halen

                                                                                  

İdari Görevler :

Görevi

Birimi

Yıl

Anabilim Dalı Başkanlığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi

2001-2006

 

Anabilim Dalı Başkanlığı

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

2006-Halen

İl Koordinatör Yardımcısı

Açıköğretim Fakültesi Amasya İl Temsilciliği

2011-Halen

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Analiz I

4

2

İstatistik ve Olasılık I

2

2

İstatistik I

2

0

Temel Matematik I

2 0

Genel Matematik I

4 0

Okul Deneyimi

1 4

İlkbahar

İstatistik ve Olasılık II

2

2

İstatistik II

2

0

Genel Matematik II

4

0

Matematik Felsefesi

2

0

Matematik Eğitim Semineri

3

0

Medya Okuryazarlığı

3

0

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

ESERLER


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. H. Demir, “Esas Kısmı Kendine Eşlenik Olan Bir Sınır – Değer Probleminin Spektrumu”, XII. Ulusal Matematik Sempozyumu 6-10 Eylül 1999.

B2. Bozkurt, E., Aksin, A. ve H. Demir, “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Tutumlarının Ana Bilim Dalları, Öğretim Şekli Ve Sınıf Değişkenleriyle İlişkisi”, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi   07-09 Eylül 2006, Ankara-Turkey.


F. Diğer yayınlar : (Bildiri özetleri ve Kitap bölümleri)

F1. Demir, H., “Olasılık”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN: 975-591-515-X , Eylül 2003 Ankara. Nobel Yayın No: 536,   Matematik İstatistik Dizi No: 73

F2. Demir, H., “teori ve Problemleriyle Analiz I”, Pegem Akademi,  ISBN: 978-605-5885-13-7 , Ağustos 2008 Ankara.