Yemek Bursu Duyurusu

ÖĞRENCİ YEMEK BURSU

Yemek bursu yönergesi çerçevesinde, yemek bursundan yararlanmak isteyen Fakültemiz öğrencileri  web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak 09 Ekim 2019 tarihine kadar, Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine şahsen teslim edeceklerdir.

Öğrencilerimizin verilen yönergeye uygun olarak ekte verilen formu doldurarak teslim etmeleri önemlidir (Yemek bursu yönergesi için TIKLAYINIZ).

 

Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler;

a) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla en az %40 engeli bulunan öğrenciler,

b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler

ç) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemizi temsilen katıldıkları Türkiye Şampiyonaları ve Süper Lig’de takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere SKS Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.

d)  Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe başvuranlara, akademik yılın başında belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere yemek bursu verilebilir.

NOT:  Yemek Bursu başvuruda bulunacak  öğrenciler yukarıdaki şartları  sağlamaları halinde durumlarını gösterir belgeyi başvuru kayıt tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna getirmeleri gerekmektedir.

 İSTENEN BELGELER

  1. Burs başvuru formu

  2. Gelir beyan belgesi