Resim

     Üniversitemiz, 28.05.2021 tarihinde imzalanan protokol ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen “Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesi”nin ortaklarından biri oldu. Çevrim içi formatta yapılan törende protokol metinleri Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından imzalandı.

    İmzalanan protokol ile taraf üniversiteler “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin seçmeli ders olarak açılması için gerekli mevzuatı düzenleyip bu dersle ilgili öğrencilere duyuru ve yönlendirmelerde bulunacak, bir dönem sürdürülecek “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersi ile ilgili öğretim yönetim sistemine, içerik olarak katkı sağlanacak ve proje ile ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlenecek ve her dönem bu dersi alan ve en başarılı olan öğrencilerin yaz döneminde açılacak olan bilim kampına katılımı sağlanacak.

     Gerçekleştirilen imza töreninde rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı; “Balkanlardan Orta Asya’ya Türk dünyasındaki üniversite gençliğinde “Türk Dünyası Vatandaşlığı” bilincini geliştirmek gibi temel bir amacı olan söz konusu projede; bir taraftan Türk dünyasından her gencin, “Aynılıklarımız, benzerliklerimiz var, aslında biz aynıymışız” düşüncesine sahip olması, diğer yandan da aynılıklar ve benzerlikler bağlamında bu fikir ve tutumları özümseyip, içselleştirerek ortak paydada hareket edebilme bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.