2020-2021 Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulama Grupları

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Not: Topluma Hizmet Uygulamaları listeleri hakkında bilgi için bölüm sekreterliklerine başvurabilirsiniz.