2021-2022 Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması 1 Dersi Öğrenci Grupları

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği (Güncellendi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği (Güncellendi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Güncellendi)

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği (Güncellendi)

 

Not: Öğretmenlik uygulaması listeleri hakkında bilgi almak için bölüm sekreterliklerine başvurabilirsiniz.