Yatay geçiş kayıt  hakkı kazanan yedek adayların kayıtta istenilen belgelerin asıllarını yanında getirmeleri gerekmektedir.

Yedek adayların kaydı 12-15 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Kayıt adresine şahsen veya noterden vekalet verilen kişi aracılığı ile başvurması gerekmektedir.

 

Kayıtta İstenilen Belgeler:

1-Öğrenci Belgesi

2-Onaylı Ders İçeriği ve Transkript

3- Daha Önce Yatay Geçiş Yapılmadığına Dair Belge

4-Yatay Geçiş Yapılmasına Engel Olmadığına Dair Belge

5-YKS Sonuç Belgesi

6-Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci Kimlik Kartı

 

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Yatay Geçiş Listesi