Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK Desteği

 

TÜBİTAK 2209-A (2023/2) kapsamında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 8 projeden destek almaya hak kazanmıştır. Desteklenmeye hak kazanan öğrencilerimizi ve proje akademik danışmanı olan öğretim üyelerimizi tebrik ederiz.

 

Öğrenci Adı/Soyadı

Akademik Danışman

Öğrenci Anabilim Dalı

Proje Adı

Proje Yürütücüsü:

Betül Özdarendeli

 

Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algı ve Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü:

Burak Küçük

Proje Ortakları:

Ahmet Akel

Enes Çetin

 

 Dr. Öğr. Üyesi Nida Emül

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedagojik Yeterliklerinin ve Geometriye Karşı Tutumlarının Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü:

İrem Köseoğlu

Proje Ortakları:

Alperen Keskin

Melike Bayraktar

Asya Aslan

 

 Dr. Öğr. Üyesi Nida Emül

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Matematik Atölyeleri: Matematik ile Barışıyorum

Proje Yürütücüsü: 

Yaren Genç

Dr. Öğretim Üyesi Sare Terzi İlhan

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Üniversite Öğrencilerinin Uzak Mesafe ve Yakın Mesafe Romantik İlişkilerinin Dinamiklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

 

Proje Yürütücüsü:

Saliha Elaltunterin

Proje Ortakları:

Ahmet Hulusi Kendirci

Ayşen İlbaş

Gizem Şahin

 

Dr. Öğretim Üyesi Semih Kaynak

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Üniversite Yaşamına Uyum: Bir Program Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü:

Abdussamed Koç

Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet Filiz

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademisyenlerden Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi ile İlgili Akademisyen Görüşleri

 

Proje Yürütücüsü:

Gamze Meral

 

Doç. Dr. Önder Eryılmaz

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Ortaokul Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşları ile Dijital İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü:

İlayda Ülker

Doç. Dr. Nurşat Biçer

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenlerinin Mesleki Öz Yeterlikleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi