hazirankapak

 

 

Değerli Okuyucular,

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012 yılından bu yana 20 sayı yayımlayarak 10. yılını tamamlamıştır. Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 11. yılının ilk sayısını yayımlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte derginin yayımlanmasında emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum.

10. yılı tamamlarken Cilt 10 Sayı 2’den itibaren derginin etki alanının genişletilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda, derginin amaç ve kapsamı temel alınarak ilgili bilim alanlarında deneyimli araştırmacılardan oluşan yeni ve genişletilmiş bir editör kurulu oluşturulmuştur. Genişletilmiş editör kurulu ile uluslararası standartlara uygun olarak, dergiye gönderilen çalışmaların bilimsel değerlendirme sürecinin daha etkin şekilde sürdürülmesi amaçlanmıştır. Yeni editör kurulunun katkılarıyla derginin yayın politikası; uluslararasılaşma, yayın çeşitliliğinin artırılması ve etki alanının genişletilmesi gibi uzun vadeli hedefler doğrultusunda güncellenmiştir. Cilt 10 Sayı 2’den itibaren derginin yeni bir logo ve sayfa tasarımıyla yayımlanması bu çalışmaların somut bir göstergesidir.

Güncellenen dergi politikası ile birlikte ulusal bir dizin olan TR Dizin’de taranmak kısa vadede hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik derginin TR Dizin değerlendirme kriterleriyle uyumlu hâle getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve başvuru/değerlendirme süreci başlatılmıştır. Uzun vadede ise uluslararası dizinlerde yer alarak derginin yayın kalitesinin ve etki alanının sürekli artırılması hedeflenmektedir. Bu uzun vadeli hedefe yönelik derginin editör kurulu gerekli politikaları oluşturarak planlama, uygulama ve değerlendirme sürecinde aktif rol alacaktır. Bu süreçte derginin paydaşlarından gelen eleştiri, görüş ve önerileri önemsediğimizi belirtmek istiyorum.

Dergimizin Haziran 2022 sayısında yayımlanan makalelerin eğitim alanında çalışan bilim insanlarına ve eğitimcilere yararlı olmasını diliyor; yazarlarımıza, hakemlerimize ve editör / yayın kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ

Baş Editör