Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından finanse edilen ve üniversitemizin de ortak olarak yer aldığı uluslararası projemizin beş günlük “Eğitim Etkinliği” üniversitemiz yerleşkesinde düzenlendi.

Kısa adı “e-dys-learn” olan ve öğretmen adaylarının öğrenme güçlükleri konusundaki yeterliklerinin geliştirilmesini amaçlayan projede, Doç. Dr. Volkan Kukul koordinatörlüğünde fakültemiz öğretim elemanları Doç. Dr. Mehmet Kara, Arş. Gör. Ömer Arslan ve Arş. Gör. İbrahim Çelik de araştırmacı olarak yer aldı.

Proje kapsamındaki etkinlik Türkiye, Letonya, Litvanya, Polonya ve Bulgaristan olmak üzere beş ülkeden akademisyen ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitemiz yönetimi ile birlikte etkinliğin Açış Töreni’ne katılan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin şu açıklamayı yaptı:

“Eğitim alanında köklü bir geçmişi olan fakültemizin ve değerli öğretim elemanlarının bu tür uluslararası projelerde yer alarak eğitim problemlerine çözümler üretmesi son derece memnuniyet vericidir. Proje etkinliklerinin ve çıktılarının, başta öğretmenler ve öğretmen adayları olmak üzere eğitimin bütün paydaşlarına öğrenme güçlükleri konusunda yarar sağlamasını diliyorum.”

Proje Koordinatörü Daniela Boneva’nın sunumuyla projenin tanıtımının yapılmasının ardından beş günlük etkinliğin ilk dersine başlandı. Eğitimin bütün paydaşlarına açık olarak sunulan öğrenme materyallerine ve projeye ilişkin detaylı bilgiye www.edyslearn.com adresinden erişilebilmektedir.

 

1

2

3

4