Beden Eğt. ve Spor Bölümü Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ
   
Bilgisayar ve Öğrt. Tek. Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN
   
Eğitim Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜN
Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Adem BAYAR
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜN
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doç. Dr. Kemal BAYTEMİR
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÇELEN
   
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nail Demircioğlu
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nail Demircioğlu
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı  
   
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Mehmet TOY
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet TOY
Matematik  Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin DEMİR
   
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Erkan ÇER
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Erkan ÇER
   
Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Asım ÇOBAN
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Asım ÇOBAN 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Davut ELMACI
   
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayfer SU BERGİL
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayfer SU BERGİL