Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

2006 akademik yılında eğitim öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’mızda, 2 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.  

2020-2021 akademik yılı itibariyle anabilim dalımız, %100 doluluk oranı ile öğrenci memnuniyeti odaklı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımıza bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programımız da eğitime devam etmektedir.

Misyon

Beden Eğitimi ve Spor bölümü olarak kaliteli beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra, kendi kendine yeten, yaşam boyu öğrenen, rol model olarak hizmet edebilen, alanında lider ve yenilikçi öğretmenler ve akademisyen adayları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Vizyon

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi için gerekli olan bilgi, beceri ve değerlere sahip, alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilen, görev yaptıkları kurumların yanında toplumsal yaşamda görev, sorumluluk ve beklentilerin farkında olan, insan haklarına saygılı öğretmenler ve akademisyenler yetiştiren bir bölüm olmaktır.