Beden Eğitimi ve Spor  Bölümü, beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu program, Orta Karadeniz Bölgesi için önemli bir ihtiyaçtır. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla beden eğitimi ve spor problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün mezuniyet şartları, dereceye yönelik kurallarla aynıdır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında ve özel spor işletmelerinde antrenör olarak görev yapabilirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.