Genel Bilgiler

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında 1 profesör, 1 doçent, 1 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

Misyo

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı eğitim-öğretim sürecinde, araştırma, bilim üretme ve toplumsal katkı sağlama, bu alanlarda yeni ve güncel çalışmaları takip etme, tüm bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek ve zenginleştirmek hedeflenirken; öğrencilerini de araştıran, sorgulayan, düşünen, üreten ve değişimlere uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi görev edinmiştir. Kendine, insana, topluma, çevreye duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki etkisini, rolünü bilen, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk sahibi; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar, öğretmenler, akademisyenler yetiştirmektir. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümünün diğer anabilim dallarıyla hem bilimsel hem de sosyal anlamda etkileşim içinde olmayı amaçlamaktadır.

Vizyon

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı için gerekli olan bilgi, beceri ve değerlere sahip, alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilen ve uygulayabilen, görev yaptıkları kurumların yanında toplumsal yaşamda görev, sorumluluk ve beklentilerin farkında olan, insan haklarına saygılı bireyler yetiştiren bir alan olmaktır.