HAKKIMIZDA

Kuruluş

- Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nün Eğitim Fakültesi Bünyesi'nde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi bölümüne bağlı Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2021 yılında ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerine Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi kampüsünde başlamıştır.  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’mızda, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştıma Görevlisi olmak üzere toplam 4 akademik personel görev yapmaktadır. 

Kazanılan Derece

- İlköğretim ve Ortaöğretime yönelik olarak; genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun bir şekilde ders içi ve ders dışı müziksel etkinlikleri verimli bir şekilde yürütecek lisans düzeyinde müzik öğretmenliği.

Derecenin Düzeyi

- Lisans Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

- Adayların öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000'inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. ilk 800.000'e giren adayların başvuru yapabildiği Özel Yetenek Sınavı sonucunda kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

- Programımıza başvurabilmek için TYT puanının en az kaç olması gerektiği her yıl güncellenmektedir. Programımıza ilişkin başvuru koşulları basın-yayın organlarıyla adaylara duyurulmaktadır. Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, özel yetenek sınavları üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. 

Program Profili

- Müzik Eğitimi programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda; teorik ve uygulamalı Alan Eğitimi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Seçmeli derslere yer verilmektedir. Uygulamaları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri programın son sınıfında yer almaktadır. 

Mezunların İstihdam Profili

- Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; özel öğretim kurumlarında ve KPSS'den yeterli puanı almaları durumunda Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler. Lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz üniversitelerde ve ya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.  

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın temel amacı; 

- Müzik eğitimi alanında nitelikli ve çağın gereklerine göre kendini yetiştirmiş müzik öğretmenleri yetiştirmek, müzik öğretmeni adaylarını bilgi, beceri ile donatarak belirli bir müzik dağarı çerçevesinde sahip olmaları gereken nitelikleri sağlamaktır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın misyonu; 

- Eğitim-öğretim ve Müzik Öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, bilimsel araştırmalar yapmayı; barışçıl, sevecen,  hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlik ve duyarlığa sahip, müzik yapan, yaratan, toplumun ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin müzik öğretmeni yetiştirmeyi; toplumun gereksinim duyduğu konularda ilgili kurumlara müzik eğitimi programları sunmayı, araştırma yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın vizyonu, 

- Bilgi toplumunun sanatsal nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra, eğitim-öğretim ve müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, ulusal ve evrensel boyutta toplumun eğitim-öğretim ve müzik öğretmeni yetiştirilmesine yönelik sorunlarına bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği müzik öğretmenleri ile örnek gösterilen, nitelikli sanatsal çalışmaları ile ön planda yer alan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

- İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, dönem içi değerlendirme notunun %40'ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan notun %60'ının toplamıdır. Dönem içi değerlendirme; dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl ve ya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır. 

Mezuniyet Koşulları

- Programda mevcut olan 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4'lük nota sisteminde genel ağırlıklı not ortalaması 2,0 ve ya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 

Adres ve İletişim Bilgileri

- Program başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali BİLİCİ

Adres Bilgileri: Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No:4/3, Kongre ve Kültür Merkezi, 05100 Merkez/Amasya