Büyük Soru | Uğur ÖzmenEğitim-Öğretim ile İlgili Sorular

 1. Nasıl yeni kayıt yapabilirim?
 2. Akademik takvime nasıl ulaşabilirim?
 3. OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) nedir?
 4. Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi ve Uygulama Kılavuzu’na nasıl ulaşabilirim?
 5. Topluma Hizmet Uygulaması Yönergesine nasıl ulaşabilirim?
 6. Çift anadal/yandal programı hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?
 7. Yaz okulundan ders alabilmek için ne yapmam gerekir?
 8. Kurumlar arası yatay geçiş yapabilmek için ne yapmalıyım?
 9. Erasmus +, Farabi, Mevlana ve benzeri değişim programları hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

Büyük Soru | Uğur ÖzmenSosyal-Kültürel Faaliyetler ile İlgili Sorular

 1. Üniversitede bulunan öğrenci kulüpleri hakkında nasıl bilgi alabilirim?
 2. Düzenlenecek eğitim ve etkinliklere nasıl başvurabilirim?
 3. Amasya Üniversitesi’nin spor tesisleri hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

Büyük Soru | Uğur ÖzmenKampüs Hayatı ve Diğer Konular ile İlgili Sorular

 1. Öğrenci destek hizmetleri ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında nasıl bilgi edinebilirim?
 2. Kısmi zamanlı çalışma hakkında nasıl bilgi edinebilirim?
 3. Yemek rezervasyonunu nasıl yapabilirim?
 4. Aylık yemek listesine nasıl ulaşabilirim?
 5. Amasya Üniversitesi’nde ulaşmak istediğim birimin ya da öğretim elemanının iletişim bilgilerine nasıl ulaşabilirim?
 6. Amasya Üniversitesi Kütüphanesi kampüs dışı erişimi nasıl sağlayabilirim?
 7. Amasya Üniversitesi Kütüphanesi’nde çevrimiçi tarama yapabilir miyim?
 8. Amasya Üniversitesi Engelsiz Erişim Birimi’nin sunduğu olanaklar nelerdir?
 9. Öğrenci kartı temini veya yenilenmesi, transkript ve diploma işlemleri için ne yapmalıyım?
 10. Öneri ve şikâyet formuna nasıl ulaşabilirim?