Tarihçe

2019 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan ve ilk öğrencilerini henüz almamış olan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı, öğretim üyesi kadrosunu henüz tamamlamış olup ileriye dönük olarak resim, grafik ve heykel dallarında eğitimi vermeyi planlamaktadır.

Tanıtım

Türkiye'nin genç sanat eğitimi kurumlarından biri olan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Ana Bilim Dalı’nın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçedir. Amacı çağdaş bilgilerle donatılmış Resim-iş öğretmeni yetiştirmek olan anabilim dalımıza, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır.
Ana Bilim Dalı'nda 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Yeni nesil ve genç bir üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alan üniversitemiz, vizyon ve misyonunu da bu entegrasyon açısından anlamlandırmaktadır.

Anabilim dalımız, üniversitenin misyon-vizyonuyla örtüşecek bir misyon ve vizyona sahiptir ve gerektiğinde bunu günceller. Kurum tüm faaliyetlerini, misyon ve vizyonu ile tutarlı olarak sürdürür. Kurum, üniversitenin ana stratejisi ile uyumlu olacak şekilde kendi stratejik amaçlarını belirler ve hedeflerini bu esaslara göre oluşturur.

Misyon

Resim Eğitimi Ana Bilim Dalı, sanat eğitimi, sanat ve yaratım odaklı, teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenci merkezli bir yaklaşımı referans alan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, ülke ve dünya kültürüne sanat eğitimi alanında katkıda bulunacak, yenilikler kazandıracak, toplumun estetik bakış açısını ve beğeni düzeyini yükseltmek için çalışacak; sanat elamanlarını ve tasarım ilkelerini sanat tarihinin temel kavramları içinde ele alan, alanında yetkin, nitelikli, estetik duyarlılığa sahip eleştirel ve yaratıcı düşünebilen çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmektir.

Vizyon

Ana Bilim Dalının vizyonu; sanat ve sanat eğitimi karakterini koruyan, evrensel kriterlerle şekillenmiş, uluslararası düzeyde tercih edilen, düşünsel, sanatsal ve tasarım alanında üniversitemizin genç bir üniversite olmasının avantajlarını kullanarak yeni nesil bir dünya üniversitesi olmak için çaba gösterip, bu alanda lisans ve lisansüstü eğitim konusunda önde gelen bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerlerimiz

-Yenilikçilik ve yaratıcılık

-Bireysel, toplumsal ve kültürel değerlere saygı

-Çevreye duyarlılık

-Hesap verebilirlik

-Katılımcılık

-Akademik Özgürlük

-Adalet ve liyakat

-Evrensellik

Sonraki Süreç

Anabilim Dalımız eğitim açısından anaokulları ile ilköğretim okullarında ve liselerde resim derslerini, ihtiyaç duyulması halinde iş-teknik ve sanat tarihi derslerini yürütecek sanat eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen yetiştirme amacının dışında, öğrencilerimiz arasından plastik sanatların değişik alanlarında tasarımın ön planda olduğu özgün çalışmalar yapabilen sanatçıların çıkması da amaçlanmaktadır.