Ooncesi

Okul öncesi eğitim; 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda onların en iyi biçimde yönlendirilmesini ve ilköğretime hazırlanmasını sağlayan; temel eğitim kapsamında yer alan eğitimdir. Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun ilk öğrenmelerinin en yoğun olduğu, temel alışkanlık kazanmasının ve  zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. İnsan yaşamında böylesine önemli bir yeri olan bu yılların en iyi biçimde değerlendirilmesi, nitelikli bir okul öncesi eğitimle gerçekleşebilir. Bu nedenle,  bu alanda eğitim verecek olan eğitimcilerin yetiştirilmesi işi de ciddi ve önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Amasya Üniversitesi, bu sorumluluk bilinciyle öğrencilere, okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırarak, gelişmekte olan okul öncesi eğitim alanına nitelikli öğretmen yetiştirmeyi, genel amacı olarak belirlemiştir

1974-1975 eğitim-öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulu olarak açılan kurum, 1992-1993 öğretim yılında Amasya Eğitim Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi programı, 1998 yılında İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmış ve 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

Okul öncesi eğitimi  öğretim programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden  öğrencilere Okulöncesi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul öncesi eğitimi konuları üzerinde eğitim vermektedir. Eğitim-öğretim süreci, 4 yıldan oluşmaktadır. Bu eğitim programı içinde alan dersleri yanında, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türkçe ve genel kültür dersleri gibi dersler bulunmaktadır. Her dersin kendi içeriğine göre, araştırma, inceleme ve seminer çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı, ara sınav puanının %40'ı ile yarıyıl sonu sınavından alınan puanın %60'ının toplamıdır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu sınavı puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Okul öncesi eğitimi  müfredat  programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden  öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler  Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında anasınıfı veya anaokulu öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yapıp üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler.

 Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.