Sinif

Sınıf Öğretmenliği Programı; Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sınıf Öğretmenliği Programı; fen bilimlerin ve sosyal bilimlere dayalı disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine ağırlık verilmektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans ve Lisans üstü düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar,
ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.