Genel Bilgiler

Amasya Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nın amacı sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni yüksek okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri,  üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında görev alacak akademisyenleri ve alanda çalışan diğer profesyonelleri yetiştirmektir. 

Misyon

Misyonumuz, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak.

Vizyon

 Vizyonumuz, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Temel Eğitim Bölümünde okumanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; ulusal ve uluslar arası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmak.