Akademik Kadro

 

Asimcoban4

Prof. Dr. Asım ÇOBAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dahili

3425

E- posta

asim.coban@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Coğrafya Eğitimi, Çevre Eğitimi, Türkiye Coğrafyası 

  

Safakulucinarsagir2

Prof. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR

Dahili

3408

E- posta

safak.ulucinar@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

 Fen Bilgisi Eğitimi, Pedagojik Alan Bilgisi, Bilimin Doğası, Öğretmen Yetiştirme, Argümantasyon, Öğretim Yöntemleri

  

Mustafa Hoca

  Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT

Dahili

3412

E- posta

mustafa.yesilyurt@amasya.edu.tr 

Çalışma Alanları

 Öğrenme Teknolojileri, Öğretmen Yetiştirme

Sınıf Eğitimi, Fizik Eğitimi

 

Muratkurt

Prof. Dr. Murat KURT

Dahili

3409

E- posta

murat.kurt@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Biyoloji Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Kalite

 

Gulbin Zeren Nalinci

Doç. Dr. Gülbin ZEREN NALİNCİ

Dahili

3415

E- posta

gulbinzeren.nalinci@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Görsel Sanatlar Eğitimi, Sanatta Estetik, Görsel Okuryazarlık, Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi

 

Hasanbaltaci

 Doç. Dr. Hasan BALTACI

Dahili

3426

E- posta

hasan.baltaci@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Yaratıcılık

Görsel Sanatlar 

  

Idrisaktas

Doç. Dr. İdris AKTAŞ

Dahili

3423

E- posta

idris.aktas@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Fen eğitimi, Teknoloji Destekli Eğitim, Teknolojik Pedagojik alan Bilgisi

 

Rumiye Hoca2 Dr. Öğr. Üyesi Rumiye ARSLAN

Dahili

3467

E- posta

rumiye.arslan@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Yabancı Dil Eğitimi (Almanca), Medya Okuryazarlığı, Drama, Görsel Okuryazarlık 

   

Nesekutluabu

 Dr. Öğr. Üyesi Neşe KUTLU ABU

Dahili

3410

E- posta

nese.kutlu@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Fen eğitimi, Üstün Yeteneklilerin Kaynaştırılması, Farklılaştırılmış Öğretim

  

 

Muratbasgul

 Arş. Gör. Murat BAŞGÜL

Dahili

 3433

E- posta

 murat.basgul@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

Matematik eğitimi

Pedagojik alan bilgisi 

 

 

                                   Arş. Gör. Meram Uzundal

Dahili

 

E- posta

                     meram.uzundal@amasya.edu.tr

Çalışma Alanları

 

          İlk okuma yazma eğitimi, öğretmen eğitimi