Genel Bilgiler

1974-1975 eğitim-öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulu olarak açılan kurum, 1992-1993 öğretim yılında Amasya Eğitim Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Sınıf Eğitimi programı, 1998 yılında İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmış ve 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’mızda, 3 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.  

2020-2021 akademik yılı itibariyle toplam 330 öğretmen adayının öğrenim gördüğü anabilim dalımız, %100 doluluk oranı ile öğrenci memnuniyeti odaklı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımıza bağlı olarak Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile Doktora Programı daeğitime devam etmektedir.


Sınıf Eğitimi Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan bireylere Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında lisans diploması verilir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES’ten (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) başvuracakları programın koşullarını sağlayacak puan alarak ve üniversitenin lisansüstü yönetmeliğinin belirlediği diğer koşulları sağlayarak, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. Üniversitemizde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programımız bulunmaktadır.

 

Misyon

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalının öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) düzeyinde eğitim verilmekte olup, programı tamamlayanlar, ilkokullarda öğretmen olarak görev alabilir.

Vizyon

Sınıf öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanarak etik değerlere bağlı, doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen, paydaşlarla iş birliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden, kurumsal aidiyeti yüksek, paylaşımcı ve demokratik öğretmenler ve akademisyenler yetiştiren bir bölüm olmaktır.