Bilgi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Programı 1998 - 1999 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte faaliyete geçmiştir.

Bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalının amacı Sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı sosyal bilgiler öğretmeni ve hak ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. İki dönem sınav sonuçlarının ortalamasının 60 puan ve üzeri olması dâhilinde öğrenciler bu dersten geçmiş sayılırlar. 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.