Bilgi

Amasya Üniversitesi 2006 yılında kurulmuştur. Sınıf öğretmenliği bölümü 1974 yılından beri aktiftir. Geçmişle karşılaştırıldığında, günümüzde eğitim-öğretim sürecinde öğretmelerin sahip oldukları role sürekli değişimi daha fazla önem kazanmakta ve sadece konu bilgisini açıklamakla kalmamakta ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Amasya Üniversitesi'nde ve sınıf öğretmenliği programında  öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan  İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Her öğrenci bu sınava girebilir. Sınavda başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar ve aldığı not transkriptine yazılır.

Sınıf Öğretmenliği ABD'nın öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu program, eleştirel düşünme, kişisel yansıma ve öğreten adaylarının profesyonel gelişimine vurgu yapar. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup, programını tamamlayanlar, ilköğretimde öğretmen olarak görev alabilir.

Üniversitedeki sınavları, ölçme- değerlendirmeyi ve not verme işlemlerini üniversite senatosu düzenler ve sınıf öğretmenliği bölümü bu düzenlemelere bağlıdır. her ders bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavıyla değerlendirilir. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler