BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (BÖTE)

BÖTE Bölümleri YÖK' ün (Yüksek Öğretim Kurumu) 1998 yılında yeniden yapılandırma sonucunda üniversitelerin Eğitim Fakülteleri altında açılmaya başlanmıştır. BÖTE Bölümlerinin amacı özellikle ilk ve ortaöğretimde hızla gelişen teknolojileri eğitim öğretime entegre etmek ve öğrencilerin bu teknolojileri kullanmalarına yardımcı olacak öğretmenler yetiştirmektir. Böylelikle bölümden mezun olanlar bilgisayar öğretmeni olarak ilk ve orta öğretim kurumlarında bilgisayar öğretmeni olarak görev yapabilecekleri gibi çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektorlerde öğretim teknoloğu olarak da iş bulma imkanına sahiptirler.

Amasya Üniversitesi BOTE bölümü 2008-2009 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Bölümün misyonu öğretim teknolojilerini alandaki gelişmelere uygun olarak eğitim öğretim ortamlarında kullanacak öğretmenler yetiştirmektir. Bölümün vizyonu ise gelişen teknolojileri yakından takip ederek, araştırmacı ve etik kurallara da dikkat ederek sadece kendilerini değil üniversitedeki diğer öğrencilerin de gelişimlerine katkıda bulunan örnek bir öğretmen adayı olmayı hedeflemektir.

Bölümde temel matematik ve fen dersleri yanında, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ortamlarında etkili kullanımı öğrencilerin asıl uzlaşma alanlarının kapsamını oluşturmaktadır. İnternet ortamları tasarımından görsel uzaktan öğretim tekniklerine, eğitim yazılımları tasarımından her türlü öğretim materyali üretimine kadar gerekli ortamlar sağlanmış olup ülkemizin ihtiyacının en çok olduğu bir alanda, öğrencilerimizin çağdaş öğretmenlik niteliklerini kazanmış bir biçimde mezun olabilmeleri bölümün ana hedeflerindendir. Uygulamalı bilgisayar derslerinde öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri amacıyla proje çalışmalarına ağırlık verilmektedir, uygulamalı olarak öğrenciler yetiştirilmektedir. Öğrenciler tarafından düzenlenen kültürel amaçlı geziler, film gösterileri, konserler, spor karşılaşmaları gibi etkinliklere bölümümüz tarafından her türlü destek verilmektedir.

Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası geniş iş imkanlarına sahiptir. Mezun durumdaki öğrenciler (öğretmen adayları) daha çok orta öğretim düzeyindeki okullarda "Bilgisayar Öğretmeni" ya da "Öğretim Teknoloğu" olarak görev yapabileceklerdir. İnternet sayfası tasarımı, öğretim materyalleri üretimi, öğretim teknolojileri uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım kursları vb. bir çok alanda da iş imkanları mevcuttur.

 

                                                                                                           Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN