HAKKIMIZDA

Genel Bilgiler

2021-2022 akademik yılında eğitim öğretime başlayacak olan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’mızda, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştıma Görevlisi ile olmak üzere toplam 4 akademik personel görev yapmaktadır. Öğretim süresi 4 Yıl, öğrenim dili Türkçe'dir. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda YKS’den belli bir başarı puanını koşulundan sonra; müziksel işitme, müziksel çalma ve müziksel söyleme boyutlarını içeren özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın temel amacı; müzik eğitimi alanında nitelikli ve çağın gereklerine göre kendini yetiştirmiş müzik öğretmenleri yetiştirmek, müzik öğretmeni adaylarını bilgi, beceri ile donatarak belirli bir müzik dağarı çerçevesinde sahip olmaları gereken nitelikleri sağlamaktır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın misyonu; eğitim-öğretim ve Müzik Öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, bilimsel araştırmalar yapmayı; barışçıl, sevecen,  hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlik ve duyarlığa sahip, müzik yapan, yaratan, toplumun ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin müzik öğretmeni yetiştirmeyi; toplumun gereksinim duyduğu konularda ilgili kurumlara müzik eğitimi programları sunmayı, araştırma yapmayı ve eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemektir.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın vizyonu, bilgi toplumunun sanatsal nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra, eğitim-öğretim ve müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, ulusal ve evrensel boyutta toplumun eğitim-öğretim ve müzik öğretmeni yetiştirilmesine yönelik sorunlarına bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği müzik öğretmenleri ile örnek gösterilen, nitelikli sanatsal çalışmaları ile ön planda yer alan, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir anabilim dalı olmaktır.

Programda “Müzik Alan bilgi ve becerisi”, “Öğretmenlik formasyonu” ve “Genel Kültür” derslerinden oluşan ve müziğin hemen bütün boyutlarını içeren zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel okullarda öğretmen olarak çalışmakta; lisansüstü eğitim olanağı ile akademik kariyer imkanına sahip olabilmekte, ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda sanat danışmanı olarak da çalışabilmektedirler.