Genel Bilgiler

Yeni nesil ve genç bir üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alan üniversitemiz, vizyon ve misyonunu da bu entegrasyon açısından anlamlandırmaktadır.

Misyon

Resim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, sanat eğitimi, sanat ve yaratım odaklı, teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenci merkezli bir yaklaşımı referans alan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, ülke ve dünya kültürüne sanat eğitimi alanında katkıda bulunacak, yenilikler kazandıracak, toplumun estetik bakış açısını ve beğeni düzeyini yükseltmek için çalışacak; sanat elamanlarını ve tasarım ilkelerini sanat tarihinin temel kavramları içinde ele alan, alanında yetkin, nitelikli, estetik duyarlılığa sahip eleştirel ve yaratıcı düşünebilen çağdaş sanat eğitimcileri yetiştirmektir.

Vizyon

Ana Bilim Dalının vizyonu; sanat ve sanat eğitimi karakterini koruyan, evrensel kriterlerle şekillenmiş, uluslararası düzeyde tercih edilen, düşünsel, sanatsal ve tasarım alanında üniversitemizin genç bir üniversite olmasının avantajlarını kullanarak yeni nesil bir dünya üniversitesi olmak için çaba gösterip, bu alanda lisans ve lisansüstü eğitim konusunda önde gelen bir eğitim kurumu olmaktır.

Sonraki Süreç                                           

Anabilim Dalımız eğitim açısından anaokulları ile ilköğretim okullarında ve liselerde resim derslerini, ihtiyaç duyulması halinde iş-teknik ve sanat tarihi derslerini yürütecek sanat eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen yetiştirme amacının dışında, öğrencilerimiz arasından plastik sanatların değişik alanlarında tasarımın ön planda olduğu özgün çalışmalar yapabilen sanatçıların çıkması da amaçlanmaktadır.