Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Önder Eryılmaz danışmanlığında hazırlanan TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvurulan projelerden 3 tanesi yapılan değerlendirmeler neticesinde onaylandı. Desteklenen projelere ait bilgiler şöyledir:


Proje Adı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dijital Veri Güvenliğine İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi
Proje Yürütücüsü: Yaren GENÇ (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 3. Sınıf Öğrencisi)

Proje Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Akvaryum Tekniği Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Tutumlarına Etkisi
Proje Yürütücüsü: Merve SANCAR (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 3. Sınıf Öğrencisi)

Proje Adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Geleneksel Çocuk Oyunlarından Yararlanmanın Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Öğrenme Becerisine Etkisi
Proje Yürütücüsü: İmen AKBULUT (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 2. Sınıf Öğrencisi)