14-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği ana bilim dallarının akreditasyon süreci kapsamında Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından fakültemize saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Resul Çekin’in koordinasyonunda yürütülen saha ziyaretlerinde Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Nurşat Biçer ile Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Özlü, Eğitim Fakültesi akreditasyon komisyonu başkanı Doç. Dr. Ersin Topçu, Amasya Üniversitesi kalite komisyonu üyesi Prof. Dr. Murat Kurt’un yanı sıra ilgili ana bilim dalları başkanları ile bölüm başkanları hazır bulundular.

Yapılan görüşme ve incelemelerde; programlarla ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul iş birliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvencesi, süreci kapsayan standartlar ve çok sayıda göstergeye dayalı kanıtlar incelendi. Bununla birlikte uygulama okulları başta olmak üzere öğrencilere sunulan tüm tesisler ile sınıf yönetimleri ve ders işleme teknikleri gözlemlendi. Ayrıca Dekanımız, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve kurum dışı paydaşlarımızla görüşmeler yapıldı.

Saha ziyaretlerinin tamamlanmasına ilişkin 16 Aralık Cuma günü yapılan kapanış toplantısında EPDAD ekip üyeleri iş birliği için dekanımız başta olmak üzere tüm fakülte personeline teşekkür ederken, dekanımız da tüm fakültemiz adına EPDAD ekip üyelerine nezaketleri ve yakın ilgileri için teşekkür etti.

 

1

2

3

4

5