Erasmus projelerinde görev almaya devam ediyoruz.

İspanyol Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Amasya Üniversitesi olarak ortaklarından birisi olduğumuz Erasmus+ KA2 projesi kapsamında çalışmaya devam ediyoruz.

Integrating Special Needs Individuals into Digital-Holistic Education (Özel Gereksinimli Bireylerin Dijital-Bütünsel Eğitime Entegrasyonu) isimli proje 2021 yılı Mart ayında başladı ve iki yıl sürecek. Proje yürütücüsü ülke olan İspanya’nın yanı sıra Türkiye, Portekiz, Romanya, Polonya ve Hırvatistan’dan eğitim kurumlarının yer aldığı projede şimdiye kadar 2 Transnational Projects Meeting (TPM) ve 1 Learning, Teaching and Training Activities (LTT) toplantısı gerçekleştirildi. Ayrıca projede yer alan 6 ülkenin özel eğitimle ilgili mevzuatı tarandı, özel eğitim kurumlarında veya özel alt sınıflarda görev yapan veya sınıfında özel eğitim gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlere uygulanmak üzere bir anket geliştirildi ve uygulandı. Aynı hedef gruptan sekizer öğretmenle odak grup görüşmeleri gerçekleştirilerek nitel analizleri yapıldı.

Projenin bir sonraki LTT toplantısı 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Portekiz’in Porto şehrinde gerçekleştirilecek.