EĞİTİM ŞEHRİ AMASYA

 

7500 yıllık tarihiyle on yedi medeniyete ev sahipliği yapan Amasya, bir tarih ve kültür şehridir. Yaşadığı dönemlerden günümüze kadar isimleri ve eserleriyle hâlen tanınan oldukça fazla sayıda sanatçı, bilim ve gönül adamı bu şehirde yetişmiş veya yaşamıştır.

Kadim Amasya şehrinde yetişen bu ünlü bilim ve sanat insanlarından bazıları:

 

-Dünyanın  ilk  coğrafya bilimcisi sayılan Strabon,

-Tıp alanında önemli eserler vermiş Türk hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin,

-İlk kadın şairlerimizden biri olan Mihri Hatun,

-Hattatların piri olarak bilinen ve İslam yazı sanatını zirveye taşıyan isim Şeyh Hamdullah,

-Ünlü tarihçi Âşık Paşazade,

-Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin’dir.

 

Türk birliğini sağlama adına önemli adımlar atan Yıldırım Bayezid, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmed, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed ve Osmanlı Devleti’ni zirveye ulaşmasının yolunu açan Yavuz Sultan Selim gibi birçok şehzadenin eğitim gördüğü ve devlet adamının yetiştiği yer olması hasebiyle Amasya, “Şehzadeler Şehri” olarak da bilinmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Millî Mücadele’nin resmî olarak ilk adımı Amasya Genelgesi ile bu şehirde atılmıştır.   

Evliya Çelebi tarafından “Şehirlerin Yücesi”, Fransız Gezgin Perrot tarafından da “Anadolu'nun Oxford'u” olarak tanımlanan Amasya şehrinin yükseköğretimle tanışması ise üniversitenin kuruluş tarihi olan 2006 yılından daha öncesine dayanmaktadır. 1974-1975 Öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Amasya Eğitim Enstitüsü” adıyla yükseköğretim başlamıştır. 1982 yılında YÖK Kanunu ile birlikte öğretmen yetiştirme üniversitelere bırakılmıştır. Yine aynı yıl bu kurum, Amasya Eğitim Yüksekokulu adıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1992 yılında çıkarılan kanunla Eğitim Yüksekokullarının Eğitim Fakültelerine dönüştürülmesiyle birlikte Amasya Eğitim Yüksekokulu da Fakülteye dönüştürülerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi çatısı altında Amasya Eğitim Fakültesi adını almıştır. Son olarak 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de “Her şehre bir üniversite” kurulması gerçekleşmiş ve 2006 yılında Amasya şehri kendi üniversitesine kavuşmuştur. Bu dönemden sonra Amasya Eğitim Fakültesi, “Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi” ismi altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumun geçmişten günümüze aldığı isimler, bağlı olduğu kurumlar, yöneticiler ve verdiği mezunlar aşağıdaki tabloda tarih aralıklarına göre verilmiştir.

 

 

Tarih

Kurum Adı

 

Bağlı Olduğu

 Kurum

Yöneticiler

Mezun Öğrenci Sayısı

 

 

1974-1982

 

 

Amasya Eğitim

 Enstitüsü

 

Milli Eğitim

 Bakanlığı (MEB) / Yaygın Öğretim Kurumları (YAYKUR)

Enstitü Müdürleri

 

 

1396

Ömer ŞAHİN (1974-1977)

Hüseyin PELİTLİ (1977-1978)

Ahmet AKŞAN (1978-1979)

Mete KUTLUK (1979-1982)

 

 

1982-1992

 

 

Amasya Eğitim

 Yüksekokulu

 

 

Ondokuz Mayıs

 Üniversitesi

Yüksekokul Müdürleri

 

 

2983

Mustafa YÖRGÜÇ (1982)

Ömer ÇEKELEZ (1982-1983)

Talip CAN (1983-1985)

Muharrem SOYTÜRK (1985)

M. Hikmet DEVELİ (1985-1992)

 

 

1992-2006

 

 

Amasya Eğitim

 Fakültesi

 

 

Ondokuz Mayıs

 Üniversitesi

Fakülte Dekanları

 

 

 

20832

Prof. Dr. Mustafa ÖZCİMDER (1992-1995)

Prof. Dr. Ali ENGİN (1995-1998)

Prof. Dr. Ali İhsan SİVRİDAĞ (1998-2001)

Prof. Dr. Zafer EREN (2001-2007)

 

 

2006-2019

 

 

Eğitim Fakültesi

 

 

Amasya Üniversitesi

Fakülte Dekanları

 

 

 

5429

Prof. Dr. Muhittin YÜREKLİ (2007-2011)

Prof. Dr. Metin ORBAY (2011-2012)

Prof. Dr. Murat GÖKDERE (2012-2016)

Prof. Dr. Metin ORBAY (2016-2017)

Prof. Dr. Mustafa KANDEMİR (2017- 2021)

Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ (2021-2022)

Prof. Dr. Resul ÇEKİN (2022-     )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tablo: Kurumun tarihsel süreçteki gelişimi

    

AMASYA EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (1974)

 

1973 yılında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile hangi kademede olursa olsun, öğretmen adaylarına yükseköğrenim görme şartı getirilmiştir. Bu nedenle 1974’ten itibaren iki yıllık Eğitim Enstitüleri kurulmaya başlanmıştır. İki yıllık Eğitim Enstitüleri genelde ilkokul sınıf öğretmeni yetiştirdiği için öğretmen okullarından dönüştürülerek kuruluyordu ve sayıları 50-den fazlaydı. 1974-1975 Öğretim yılında Amasya Kız Öğretmen Okulunun binalarında aynı okulun idaresi ve öğretim elemanları ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak “Amasya Eğitim Enstitüsü” adıyla öğretime açılmıştır. Açıldığı tarihte 38 öğrenci ve 17 öğretim elemanı bulunmaktadır.

1975-1980 yılları arasında öğretim elemanı eksikliği, politik olaylar ve baskılar öğretmen yetiştirme politikalarını yeniden şekillendirmiş, normal program dışında hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirilmiştir. Bunun Amasya Eğitim Enstitüsüne yansımaları şu şekilde görülmüştür:

1978 Mart ayına kadar süren eğitim-öğretim faaliyetlerine bu tarihte süresiz olarak ara verilmiştir.

1978 Yaz aylarında ise “Hızlı Eğitim” adı altında öğretime yeniden açılmıştır.

1979 yılı Aralık ayında tekrar öğretime ara verilmiştir.

1980 yılı başlarında ise “Uzaktan Eğitim Programı” adı altında yeniden öğretime başlamış ve aynı yılın Eylül ayında kapanmıştır.

1981 yılında yapılan düzenleme ile ülke genelinde Eğitim Enstitülerinin sayısı 17-ye indirilmiştir. 1981-1982 öğretim yılında eğitim-öğretime devam eden enstitülerden biri de 28 öğrencisi ile Amasya Eğitim Enstitüsüdür.

Amasya Eğitim Yüksekokulu (1982)

Öğretmen yetiştirme sorumluluğunun üniversitelere geçmesi ise 1982 yılında gerçekleşmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki öğretmen yetiştiren kurumlar “Eğitim Yüksekokulu” adıyla üniversitelere bırakılmıştır. 1982 Temmuz ayında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 2 yıllık Ön Lisans eğitimi veren “Amasya Eğitim Yüksekokulu” adı altında Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmıştır.

Ülke genelinde tüm öğretmenlerin en az lisans öğrenimi görmelerini öngören 23.05.1989 tarih ve 89.22.876 Sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla 2 yıllık Eğitim Yüksekokullarının öğrenim süresi 1989-1990 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıştır. Bu bağlamda Amasya Eğitim Yüksekokulu 1990-1991 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 4 yıllık Lisans düzeyine yükseltilmiştir.

 

 AMASYA EĞİTİM FAKÜLTESİ (1992)

 

Amasya Eğitim Yüksekokulu, 02.07.1992 tarihinde kabul edilen 3836 Sayılı Kanun ile 1992-1993 Öğretim yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı “Amasya Eğitim Fakültesi” ne dönüşmüştür. Daha önceden İlkokul Öğretmeni yetiştiren Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine dönüşerek Sınıf Öğretmenliği Bölümü adı altında öğretime devam etmiştir.   

1993-1994 Öğretim yılından itibaren Sınıf Öğretmenliği Programı dışında Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği programları faaliyete geçmiştir. 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve 1997-1998 öğretim yılında uygulanmaya başlanan 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimle birlikte ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda yeniden yapılandırmaya gidilmiş ve bu kapsamda 1998-1999 Öğretim yılından itibaren Fakültemizde aşağıdaki bölüm ve Ana Bilim Dalları açılmıştır.

1) Beden Eğitimi ve spor bölümü

2) Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü

 3) Eğitim Bilimleri Bölümü

-Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

4) İlköğretim Bölümü

-Sınıf Öğretmenliği

-Matematik Öğretmenliği

-Fen Bilgisi Öğretmenliği

- Okul öncesi Öğretmenliği

-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 5) Türkçe Eğitimi Bölümü

-Türkçe Öğretmenliği

 6) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-İngilizce Öğretmenliği

 

AMASYA ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU (2006)

 

1974 yılında Eğitim Enstitüsü ve 1975 yılında Meslek Yüksekokulu ile temelleri atılan Amasya Üniversitesi, 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun'la kurulmuştur. Üniversitenin kuruluşu ile birlikte Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemizde 2008-2009 Öğretim yılından itibaren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ile birlikte Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği programları, son olarak da 2012-2013 yılından itibaren İngilizce Öğretmenliği programları açılmıştır.

 

2017-2018 Öğretim Yılı itibariyle Fakültemiz şu akademik birimlerden oluşmaktadır:

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

-Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

-Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

-Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalı

-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

-Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

-Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

-Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

-Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

Temel Eğitim Bölümü

-Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

-Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

-İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

-Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

-Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

111

2222

222

333

555

666

777 (1)