Egitim_fakültesi_dekanlik

Misyonumuz

Ulusal ve kurumsal değerlerine bağlı, mesleki yeterliğe sahip, etik değerleri önemseyen, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yeniliklere açık, eğitim alanında nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten ve bilime katkı sağlayan, yaratıcı ve eleştirel düşünen öğretmenler ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir araştırma ve eğitim kurumu olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Fakültemiz, misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek ve üniversitemizin çalışma prensibini ortaya koymak için aşağıdaki değerleri ilke edinir;

  • Ulusal, kültürel ve kurumsal değerleri gözetmek
  • Bilimsel özgürlüğü ve yenilikçiliği ilke edinmek
  • Etik değerlere bağlı olmak
  • Paydaşlarla iş birliği ve takım ruhu içerisinde hareket ederek toplumsal gelişmelere öncülük etmek
  • Alanında yetkin ve üretken olan öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek
  • Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf ve hesap verebilir olmak
  • Farklılıklara saygılı olmak
  • Toplumsal sorumluluğa ve çevre duyarlılığına sahip olmak