Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Danışma Kurulu

AFPA Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

Bilimsel, Sosyal Etkinlikler ve Mezuniyet Komisyonu

Bologna ve Öğrenci Hareketliliği Komisyonu (Farabi-Erasmus-Mevlana)

Burs Alacak Öğrenci Tespit Komisyonu

ÇAP-Yandal Komisyonu

Hizmet Alımları Kabul Komisyonu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Tespit Komisyonu

Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Mal/Malzeme Alımları Kabul Komisyonu

Öğretmenlik Uygulaması ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Komisyonu

Sınav Takvimi Hazırlama Komisyonu

Sosyal Medya/WEB Sitesi Komisyonu

Yemek Bursu Alacak Öğrenci Tespit Komisyonu

Kalite Öğrenci Temsilcileri Komisyonu