BİLİMSEL, SOSYAL ETKİNLİKLER ve MEZUNİYET KOMİSYONU

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Nail DEMİRCİOĞLU

Başkan

3

Dr. Öğr. Üyesi

Ali BİLİCİ

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Neşe KUTLU ABU

Üye

5

Dr. Öğr. Üyesi

Emre VURAL

Üye

6

Öğr. Gör. Dr.

Semih KAYNAK

Üye

7

Öğr. Gör.

Nusret KASAP

Üye

8

Arş. Gör.

Esra AVCI-KURT

Üye

9

Arş. Gör.

Betül TOPRAK

Üye