BURS ALACAK ÖĞRENCİ TESPİT KOMİSYON ÜYELERİ

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Hale YETİM

Başkan

2

Doç. Dr.

Melike BAŞ

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

Ali BİLİCİ

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Safiye Çiğdem GÖREN

Yedek Üye