ÇAP-YANDAL KOMİSYONU

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Beyda TOPAN

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi

Nida EMÜL

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

Safiye Çiğdem GÖREN

Üye

4

Öğr. Gör. Dr.

Semih KAYNAK

Üye