HİZMET ALIMLARI KABUL KOMİSYON ÜYELERİ

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Ali BİLİCİ

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi

Seda SABAH

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

Beyda TOPAN

Üye

4

Bilg. İşlt.

Selda ÖZAY

Yedek Üye

5

Bilg. İşlt.

Uğur ZENGİN

Yedek Üye