SINAV TAKVİMİ HAZIRLAMA KOMİSYONU

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Ümit ÇELEN

Başkan

2

Arş. Gör.

Turgay ÇINKIRDAKLI

Üye

3

Arş. Gör.

Seyyid Burhanettin FIRAT

Üye

4

Arş. Gör.

Hilal Özden ÇON

Üye