SOSYAL MEDYA / WEB SİTESİ KOMİSYONU

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Arş. Gör.

Ayşe Gül ÖZAŞKIN ARSLAN

Başkan

2

Arş. Gör.

Betül TOPRAK

Üye

3

Arş. Gör.

Esra AVCI-KURT

Üye