Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ               DEKAN

Prof. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM

Prof. Dr. Arzu CANSARAN

Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU

Doç. Dr. Adem BAYAR

Doç. Dr. Murat KURT

Dr. Öğr. Üyesi Turgut İLERİ