AFPA KOMİSYONU

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr.

Arzu CANSARAN

Başkan

2

Doç. Dr.

Erkan ÇER

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

Sare TERZİ-İLHAN

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Önder ERYILMAZ

Yedek Üye