KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ TESPİT KOMİSYONU

S.No

Ünvan

Adı Soyadı

Görevi

1

Doç. Dr.

Erkan ÇER

Başkan

2

Doç. Dr.

Fatih CAN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi

Seda SABAH

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşegül ERÇEVİK

Üye