Dekanlık: +90 358 211 50 46

Belgegeçer: +90 358 252 51 45

E-posta: egitimfakültesi@amasya.edu.tr